Måned: august 2019

22. august 2019
Første levering av RAS-smolt utført!

I månedskifte juli/august ble den første smolten som er produsert i vår nye RAS avdeling ved Eidesvik Settefisk, sett i sjø. Leveringen gikk fint, og vi er veldig fornøyd med resultatet så langt. 

Les artikkel

Eidesvik Havfiske AS

Eidesvikvegen 63
5443 Bømlo

Tlf. 53 44 78 00

Ei Wordpress-løysing frå Byrået Sydvest
closebarsangle-down