Fiskeri

Vi har konsesjoner for fiske etter nordsjøsild, NVG-sild, makrell, hestmakrell, brisling, kolmule, tobis og lodde. Fisket foregår med våre tre båter, og finner sted i Nordsjøen, Norskehavet, Barentshavet, vest av Irland og ved Island.

M/S Elisabeth er en effektiv ringnotsnurper på 60,9 m som er bygget i 1994, med en lastekapasitet på 1099 BT. Båten har et mannskap på 10 personer under fiske.

M/S Bømmelfjord er en kombinert tråler og snurper bygd i 2003, er 68,8 meter lang og har kvoter på kolmule, sei, makrell, lodde, Nordsjøsild og NVG-sild. Lastekapasitet 2046 BT.

M/S Bømmelbas er ein kombinert ringnot/trålar, og har kvote på nordsjøsild, NVG-sild, makrell, lodde, kolmule og tobis. Båten er 62 meter lang, og har lastekapasitet på 1200 BT.

Her er en video med glimt fra vår fiskerivirksomhet.

Våre fartøy

M/S Bømmelvåg

MS Bømmelvåg er en moderne og fleksibel arbeidsbåt. Dette er en båt konstruert for arbeid innenfor oppdrett og annet servicearbeid langs kysten. Det er lagt vekt på å lage en sikker, effektiv og trivelig arbeidsplass. «Bømmelvåg» er en katamaran på 14,98 x 7 m med en servicefart på 9 knop, og ble overlevert rederiet Bømmelvåg […]

Les mer
M/S Bømmelfjord

En snurper bygd i 2003, er 68,80 meter lang og har pelagisk trålkonsesjoner på tobis, kolmule, sei, makrell, lodde, Nordsjøsild og NVG-sild.

Les mer
M/S Bømmelbas

Ein kombinert ringnot/trålar, og har kvote på nordsjøsild, NVG-sild, makrell, lodde, kolmule og tobis. Båten er 62 meter lang, 11,6 meter breid og har lastekapasitet på 1 100 tonn. Båten blei bygd i 2000 ved Fitjar Mek. Verksted.

Les mer
M/S Elisabeth

Båten har konsesjoner for fiske etter nordsjøsild, NVG-sild, makrell, hestmakrell, brisling og lodde. Fisket foregår i Nordsjøen, Norskehavet, Barentshavet og ved Island.

M/S Elisabeth er en moderne og effektiv ringnotsnurper på 60,9 m som er bygget i 1994. Båten har et mannskap på 10 personer under fiske.

Les mer

Eidesvik Havfiske AS

Eidesvikvegen 63
5443 Bømlo

Tlf. 53 44 78 00

Ei Wordpress-løysing frå Byrået Sydvest
closebarsangle-down