Oppdrett

Innenfor oppdrett driver vi både med produksjon av settefisk og matfisk. Eidesvik Settefisk AS holder til i Eidesvik på Bømlo mens matfiskproduksjonen skjer på våre fire lokaliteter i Ryfylke gjennom selskapet Eidesvik Laks AS.

Til sammen har vi 15 velkvalifiserte og erfarne personer engasjert i vår oppdrettsvirksomhet.

Sammen med Lingalaks og Tombre Fiskeanlegg kjøpte vi i 2019 ytterligere seks konsesjoner fra NRS region sør.
Vi er også engasjert i slakteridrift gjennom Espevær Laks AS.

Eidesvik Havfiske AS

Eidesvikvegen 63
5443 Bømlo

Tlf. 53 44 78 00

Ei Wordpress-løysing frå Byrået Sydvest
closebarsangle-down