Verdiar frå havet

Me har sett kva havet kan gi. Me har erfart at me ikkje berre kan hauste – me kan òg så. Ut av havet kan ein skape vekst ved å læra av korleis naturen fungerer.

Slik sjøen aldri står stille kan heller aldri me slå oss til ro. Me må utforske nye vegar og finna ny teknologi som kan føre oss vidare.
22. september 2022
Størje besøk!

Mandag morgen denne veka fekk ein av røkterene våre seg ein stor overraskelse. Ei størje på 255 kg svømte blandt laksen i ein mærd på lokalitet Kjerringa.

Les artikkel
9. februar 2022
FKH sponsor!

Eidesvik Havfiske har fornyet sponsoravtale med FKH for 2022/2023!
Vi takker for et hyggelig samarbeid gjennom mange år, og vi ønsker FKH lykke til med kampåret!

Les artikkel
Nyhetsarkiv

Eidesvik Havfiske AS

Eidesvikvegen 63
5443 Bømlo

Tlf. 53 44 78 00

Ei Wordpress-løysing frå Byrået Sydvest
closebarsangle-down