Fiske

Fiskertradisjonen går fem generasjoner tilbake. Simon Larsen f. 1839. Kom frå Løkling på Bømlo og bosatte seg i Eidesvik. Han var den første som tok navnet Eidesvik. Dreiv etter sild med småbåter og fisket med teiner. – Drivende arbeidskar.

Lauritz Eidesvik 
(f. 1867) var en aktiv fisker. Fisket sild med landnot sammen med sine svogrer. Hadde båtene Stanley og Venus.

Mathias Eidesvik
 (f. 1909) fisket sammen med bror Simon hele livet. Første båten het MS Magne. Var senere partseier i MS Simla og MS Eidesvåg. Han eide også i notbruket til sveiperen MS Bømmeløy og MS Bømmelfjord.

Magne Eidesvik (f. 1945) hadde part i MS Bømmeløy som han og Bernt Arne Eidesvik seinare overtok (1971) og kalte MS Espevær. Seinere kjøpte han part i fraktebåten MS Simla. I 1982 kjøpe Magne og Bernt Arne MS Southern Surveyor som var ein kombinert dykker- og ROV-båt. Industritråleren MS Fairy ble kjøpt i 1986.

Dagens drivergenerasjon er Lars Magne Eidesvik (f. 1971) , Mathias Eidesvik (f. 1973), Celius Eidesvik (f. 1977) og Einar Eidesvik (f. 1981) og deres familier. Disse tok opp igjen fiskertradisjonen etter at en i noen år hadde vært ute av fisket. MS Elisabeth (1995 – 1998) var første båten og er oppkalt etter deres mor som har et sterkt engasjement i den daglige driften. Kjøpte senere ny båt, selvsagt også kalt MS Elisabeth (1998 – 2001) og dagens MS Elisabeth i 2001.

Oppdrett

I 1986 etablerte Magne og Bernt Arne oppdrettselskapet Eidesvik Settefisk AS, et settefiskanlegg i Eidesvik. I 1989 kjøpte en Hogganvik Laks og Garvik Laks. 1993 ble Skartveit Fisk kjøpt. Disse tre konsesjonene heter i dag Eidesvik Laks AS. Settefiskanlegget Eidesvik Smolt AS på Goddo, nord i Bømlo kommune, ble kjøpt på midten av 90-tallet og drevet til 2006 da anlegget ble solgt. I 1999 overtok Magne hele driften og eier det i dag sammen med sine sønner.

Eidesvik Havfiske AS

Eidesvikvegen 63
5443 Bømlo

Tlf. 53 44 78 00

Ei Wordpress-løysing frå Byrået Sydvest
closebarsangle-down