Eidesvik Laks har 4,5 matfiskkonsesjoner fordelt på fire lokaliteter i Ryfylke. Totalt produserer vi ca 6000 tonn laks på disse konsesjonene. Vi har et sterkt fokus på fiskevelferd og driver kontinuerlig med forbedring av anlegg og utstyr. Miljøvennlig drift er viktig for oss, og dette er årsaken til at vi for noen år siden gikk over fra dieselaggregat til ren strømforsyning på alle våre lokaliteter. Matfiskproduksjonen i Ryfylke er også sertifisert i henhold til Global G.A.P. Dette er et kvalitetsstempel som tilsier at vi har en produksjon som oppfyller strenge krav til kvalitet, miljøutslipp, fiskevelferd og arbeidernes helse og sikkerhet. Sertifiseringen er også et kvalitetsstempel som er ettertraktet av våre kunder.

Eidesvik Havfiske AS

Eidesvikvegen 63
5443 Bømlo

Tlf. 53 44 78 00

Ei Wordpress-løysing frå Byrået Sydvest
closebarsangle-down