Eidesvik Settefisk AS – livskraftig laksesmolt
Eidesvik Settefisk sitt hovedanlegg for smoltproduksjon ligger på sørspissen av Bømlo, i Vestland fylke. På denne vakre vestlandsøya er Nordsjøen nærmeste nabo i vest. Årlig biomasseproduksjon er på inntil 3000 tonn. I 2019 ble det nybygde RAS-anlegget for storsmolt tatt i bruk.
Systematisk arbeid med kvalitetssikring av produksjonen, gode anlegg og god vannkvalitet er nøkkelen til livskraftig og sykdomsfri smolt. Vårt HMS- og kvalitetssikringssystem IK-Aqua sikrer god kontroll på driften. Vi har levert kvalitetssmolt til fornøyde oppdrettere i hele Norge siden starten i 1986.
– Det akter vi å fortsette med.


Vi er Global G.A.P. -sertifisert med registreringsnr.: GGN 4052852474023

Eidesvik Havfiske AS

Eidesvikvegen 63
5443 Bømlo

Tlf. 53 44 78 00

Ei Wordpress-løysing frå Byrået Sydvest
closebarsangle-down