Første levering av RAS-smolt utført!

22. august 2019

I månedskifte juli/august ble den første smolten som er produsert i vår nye RAS avdeling ved Eidesvik Settefisk, sett i sjø. Leveringen gikk fint, og vi er veldig fornøyd med resultatet så langt. 

Smolten som ble fraktet til våre anlegg i Ryfylke, hadde en gjennomsnittsvekt på 350 gram. Den ble satt ut fra det ordinære smoltanlegget til den nye avdelingen etter påske, og har svømt i resirkulert vann siden da. Smolten sin tilvekst og biologi har vært veldig positiv under hele oppholdet i RAS avdelingen. Arbeidet med målinger av vannkvalitet, fiskevelferd og vekst, har vært prioritert i aller høyeste grad. Samtidig som alt det tekniske må holdes under kontroll. Dette er et arbeid som er både utfordrende, interessant og lærerikt, og prosessen frem til nå har vært en stor lærekurve for alle involverte siden oppstarten av prosjektet i 2017. Antallet som nå ble tatt ut var 140.000 stk smolt som tilsvarer i underkant av 50 tonn biomasse. I midten av august ble neste utsett gjort, og vi krysser fingrene for at dette utsettet skal gå likeledes. Antallet er da øket noe, og vi ser frem til å få produsert en like flott og frisk smolt som forrige produksjon tilsa før utsett i sjø.

Det ble desse dagene også levert smolt fra det ordinære smoltanlegget vårt. I alt ble det ila desse dagene og ettermiddagene levert med 3 trailere kontinuerlig kjøring til brønnbåt, ca 140 tonn smolt.

Her kan du se bilder fra smoltleveransen denne sommeren:

    

 

    

 

 

 

Eidesvik Havfiske AS

Eidesvikvegen 63
5443 Bømlo

Tlf. 53 44 78 00

Ei Wordpress-løysing frå Byrået Sydvest
closebarsangle-down