Vi er en familiebedrift som holder til på Bømlo. Virksomheten er fordelt på flere områder, men det er fiske som la grunnlaget. Og fiske er også i dag kanskje det viktigste området der vi disponerer flotte redskap i båtene «Elisabeth», «Bømmelfjord» og «Bømmelbas». Men vi har også satset sterkt innen oppdrett og har drevet med dette siden 80-tallet. I dag driver vi et settefiskanlegg på Bømlo og tre matfiskkonsesjoner i Ryfylke og er i stadig vekst og utvikling.

Vi er medeier og største aksjonær i Espevær Eiendom AS som eier lakseslakteriet i Langevåg på Bømlo. Vi har også eierdeler i slakteridriften, Espevær Laks AS. Vi har ellers investert i diverse anlegg og eiendommer på Bømlo.

Vi har sterkt fokus på effektiv og lønnsom drift. Omsetningen i gruppen var i 2018 over 288 mill. Tilsammen er vi ca. 60 ansatte.

Selskapsoversikt.

Eidesvik Havfiske AS

Eidesvikvegen 63
5443 Bømlo

Tlf. 53 44 78 00

Ei Wordpress-løysing frå Byrået Sydvest
closebarsangle-down