Prosjekt prøvetakerklokke er et arbeid som har resultert i at vi nå har mulighet til å utføre prøvetakinger av havbunn, uten innleid utstyr. Prosjektet er ferdigstillt, og klokken er testet og klar for bruk.

Prøvetakerklokken er pt tilrettelagt for stålrøyr som er 4 meter, og den monteres på skuteside og dekk før hvert oppdrag. Lengde på røyr kan endres etter behov. Klokken blir styrt av hydrauliske stempler inn, ut og sideveis, og sender ut røyr som blir droppet ned mot havbunnen. Loddet som blir brukt under arbeidet er enten 1000 kg eller 1200 kg. Loddet låses hydraulisk. Utstyret er rettet mot havbunn bestående av mudd og leire. Prøver blir så tatt opp og oppbevares for å bli analysert av fagfolk.Vi har hatt oppdrag som angår denne type arbeid både i Barentshavet, Norskehavet, Nordsjøen og området vest av Irland.

Eidesvik Havfiske AS

Eidesvikvegen 63
5443 Bømlo

Tlf. 53 44 78 00

Ei Wordpress-løysing frå Byrået Sydvest
closebarsangle-down