Måned: august 2013

7. august 2013
Vaksinering av smolt

I løpet av sommaren har Eidesvik Settefisk vaksinert all smolt.

Les artikkel

Eidesvik Havfiske AS

Eidesvikvegen 63
5443 Bømlo

Tlf. 53 44 78 00

Ei Wordpress-løysing frå Byrået Sydvest
closebarsangle-down