Vaksinering av smolt

7. august 2013

I løpet av sommaren har Eidesvik Settefisk vaksinert all smolt. Det er 1,3 million smolt som blir stukket to ganger i løpet av desse vekene, totalt 2,6 million stikk! Det er Compact PD og Alpha Ject micro 6 som blir brukt for å førebyggje sjukdom på fisken vår. Norsk Vaksinering AS står for vaksineringen der 5 personer stikker i gjennomsnitt 100-120.000 smolt kvar dag! I tillegg er våre eigne arbeidsfolk med å bistår. Flott arbeidsinnsats!

På videoklippet kan du sjå smolten bli vaksinert

[youtube_video] flx0givqAW4 [/youtube_video]

Eidesvik Havfiske AS

Eidesvikvegen 63
5443 Bømlo

Tlf. 53 44 78 00

Ei Wordpress-løysing frå Byrået Sydvest
closebarsangle-down