Status for fisket

4. desember 2012

Kvotane våre for makrell- og NVG-sild er no fiska opp. Det står att litt på nordsjøsild-kvota.

Hestmakrellfisket har stort sett vore fråverande i haust. Prisane er vi stort sett nøgde med, men makrellprisane gjekk kraftig ned i år. NVG-prisen har jamnt over vore på ca 6,50 pr kg.

For neste år blir kvotane på makrell, NVG og lodde redusert. Derimot blir nordsjøsild og kolmule auka med henholdsvis 16% og 50%. Markedet for mjøl og olje ser ut til å bli bra.

 

Eidesvik Havfiske AS

Eidesvikvegen 63
5443 Bømlo

Tlf. 53 44 78 00

Ei Wordpress-løysing frå Byrået Sydvest
closebarsangle-down