RAS prosjekt ved Eidesvik Settefisk

2. august 2018

Arbeidet med resirkulering av vann i deler av settefiskanlegget vårt er i full gang. Prosjektet går etter planen, og her kan du se utviklingen over det som har skjedd siden oppstart høsten 2017 og frem til sommeren 2018. Prosjektet skal etter planen ferdigstilles, og anlegget tas i bruk, før nyttår.

RAS prosjektet ved Eidesvik Settefisk innebærer produksjon av større fisk og mer biomasse på en svært miljøvennlig måte der 100 % av vannmengden blir renset. RAS avdelingen skal produsere større smolt, opptil 500 gram, der 90 % av vannmengden blir resirkulert. Det skal nå altså kun nyttes ca 10 % ny vannmengde under produksjonen. Antall smolt i anlegget blir som før, men individene blir større før de blir satt i sjø. Det er i sjø mesteparten av biologiproblematikken for laks oppstår. Når resirkuleringsdelen blir tatt i bruk,  blir tiden i sjø kraftig redusert, og risikoen for sjukdom og lus minimaliseres. RAS delen består av 2 enheter som totalt kan ta en biomasse inntil 100 tonn til enhver tid.

Her kan du se bilder av utviklingen siden oppstart av prosjektet som var høsten 2017:

Sprenging og utgraving, desember 2017:

                

Røyrarbeid er påstartet, april 2018:

 

Deler til de to karene mottas og fraktes på plass, 29.06.18:

                   

 

Montering og sveising av kar:

 

Elementer til bygg blir sett opp, 13.07.18:

 

 

RAS området, juli 2018:

RAS området, 07.08.18:

 

Eidesvik Havfiske AS

Eidesvikvegen 63
5443 Bømlo

Tlf. 53 44 78 00

Ei Wordpress-løysing frå Byrået Sydvest
closebarsangle-down