Prosjekt 12 meter kar

20. juni 2017

I juni måned vart det sett opp eit nytt smoltkar hos Eidesvik Settefisk. Dette skil seg noko ut frå dei andre kara på området, på grunn av størrelse og kapasitet.

Dette nye smoltkaret har ein størrelse på 12 meter i diameter. Det har ein kapasitet på inntil 25 tonn fisk, og rommar 300 m3. Prosjektet vart starta opp i februar, og det er no i juni tatt i bruk  og  sett ut smolt for første gong. Intensjonen med denne utbyggingen er at smolten som vert sjøsett etter startfasen her på settefiskanlegget, har en større gjennomsnottsvekt enn tidlegare. Dermed blir tiden i sjø redusert, og risikoen for sjukdom og lus vert redusert. Når vi dette målet,  vert det nødvendig med færre avlusninger, og  produksjonskostnaden vert lavere. Laksenæringen viser gode tall for tiden, men produksjonskostnaden har likevel aldri vert høyere. Hovedleverandør til utbyggingen har vert Strandvik Plast. Videre har Sterner levert co2 lufter system og dødfisk håndteringssystem. Los elektro har levert den elektriske delen, og Bømlo Maskin og Hervik Rør har levert henholdsvis entreprenørarbeid og røyrsystem.

                   

Eidesvik Havfiske AS

Eidesvikvegen 63
5443 Bømlo

Tlf. 53 44 78 00

Ei Wordpress-løysing frå Byrået Sydvest
closebarsangle-down