Oppgradering av «Elisabeth»

12. juni 2011

MS Elisabeth har fått installert nytt og miljøvennlig RSW-anlegg som bruker amoniakk til kjøling av fangst.

«Bømmelfjord» er ferdig med kvotene for vinter og vår, og blir liggende i ro til fisket etter makrell starter i august. «Bømmelbas» er ferdig med tobis-kvoten på 3950 tonn og har startet på fisket etter kolmule. Kvoten der er på 480 tonn.

Eidesvik Havfiske AS

Eidesvikvegen 63
5443 Bømlo

Tlf. 53 44 78 00

Ei Wordpress-løysing frå Byrået Sydvest
closebarsangle-down