Nytt fiskeriår!

9. februar 2022

Selv om det kan være korte tidsrom å fiske i på grunn av sterk vind, så har det ordnet seg med lossing. Elisabeth som er ved Island å fisker lodde, har til no levert 710 tonn av kvoten som er på 1530 tonn. Bømmelbas fisker NVG sild, og er i dag på veg til Florø for å losse 570 tonn. Båten har en kvote på 4040 tonn. Bømmelfjord ser også etter NVG sild, og har hatt en lossing på 1070 tonn til Scandic Pelagic i Skagen, Danmark. Kvalen har vært et stort problem i NVG-fiskeriet også i år, og det har ført til store notskader da den går rett gjennom noten, opptil flere kval i et kast. Dette fører til forsinkelser i fiskeriet og de kostbare værløyene kan blir vanskelig å nå, samtidig som at kvalen sprer og uroer fiskesamlingene. Ser forresten på nettet at det er kun fantasien som setter grenser for hva en kan finne på for å få tiden til å gå litt fortere ved landligge og venteperioder 😉 I mars så venter oljeoppdrag, lodde i Barentshavet og kolmule vest av Irland. Bømmelbas skal fiske lodde i Barentshavet, ca 850 tonn. Bømmelfjord skal seile mot kolmulefeltet i mars, der båten har en kvote på 3300 tonn inkl kvotebytte med Bømmelbas. Elisabeth skal ha et opphold i fiskeriet ca 3 veker før loddefisket i Barentshavet starter. God tur til alle, i håp om at været bedrer seg fremover !!

Her er noen bilder fra 2020, 2021 og 2022:

Elisabeth og Christina E i Seidisfjord, Island, 2022. Foto privat.

Sjøbris og Elisabeth NVG høst 2021. Foto privat.

Bømmelbas leiter etter nordsjøsild, 2021. Foto privat.

Elisabeth på Island, 2022. Foto privat.

Elisabeth fisker NVG sild, høst 2021. Foto privat.

Bømmelfjord på veg til NVG feltet høst 2020. Foto privat.

Bømmelfjord har hyggelig besøk av Sildelaget, Uthaug 17.02.2022. Foto privat.

Sildelagskontrollør har opplæring i hvordan sjekke rogn og kvalitet på sild. Februar 2022. Foto privat.

Eidesvik Havfiske AS

Eidesvikvegen 63
5443 Bømlo

Tlf. 53 44 78 00

Ei Wordpress-løysing frå Byrået Sydvest
closebarsangle-down