Me byggjer ny kai

10. februar 2013

Mi har påbegynt arbeidet med ein djupvannskai i Hovlandshagen. Kaien skal vere ferdig i løpet av våren.

Me treng bedre plass og har engasjert Bømlo Maskin til å byggja ny kai. Arbeidet er full gang og kaien vil gje oss ein lettare kvardag.

Eidesvik Havfiske AS

Eidesvikvegen 63
5443 Bømlo

Tlf. 53 44 78 00

Ei Wordpress-løysing frå Byrået Sydvest
closebarsangle-down