Loddefisket har starta

10. februar 2013

Loddefisket ved Island er i gong. Elisabeth er på plass og er i full aktivitet på fiskefeltet der.

Bømmelfjord er på veg til Danmark med siste fangst av NVG-sild. Etterpå skal båten til Barentshavet for å fiske lodde der.

Eidesvik Havfiske AS

Eidesvikvegen 63
5443 Bømlo

Tlf. 53 44 78 00

Ei Wordpress-løysing frå Byrået Sydvest
closebarsangle-down