Global Gap-sertifikat til Eidesvik Settefisk

5. april 2013

- Me er glade for at vårt settefiskanlegg er blitt Global Gap-sertifisert , seier driftsleder Roald Vold.

- Dette er ein internasjonal sertifiseringsordning som inneber at smoltproduksjonen vår tilfredsstiller krava til dokumentasjon og sporbarhet. På sikt skal lakseproduksjonen vår også oppnå Global Gap-sertifikat. Til neste år skal vi levere om lag 1,7 millioner laksesmolt. Det meste av dette er til våre egne anlegg i Ryfylke.

Eidesvik Havfiske AS

Eidesvikvegen 63
5443 Bømlo

Tlf. 53 44 78 00

Ei Wordpress-løysing frå Byrået Sydvest
closebarsangle-down