Sildefisket i gang

4. februar 2012

MS Elisabeth og MS Bømmelfjord er godt i gang med fisket etter NGV-sild.

MS Bømmelbas er ferdig ombygd til kombinert not- og trålfiske. Båten er snart på veg nordover på sildefiske. Etter at sildefisket er ferdig skal båtene på loddefiske. Elisabeth har også startet på loddefisket ved Island.

Ellers kan vi nevne at Eidesvik Laks er i gang med første slaktinga i 2012.

Eidesvik Havfiske AS

Eidesvikvegen 63
5443 Bømlo

Tlf. 53 44 78 00

Ei Wordpress-løysing frå Byrået Sydvest
closebarsangle-down