Vi er en familiebedrift som holder til på Bømlo. Virksomheten er fordelt på flere områder, men det er fiske som i sin tid la grunnlaget for driften. Og fiske er også i dag kanskje det viktigste området der vi disponerer flotte redskap i båtene «Elisabeth», «Bømmelfjord» og «Bømmelbas». Men vi har også satset sterkt innen oppdrett og har drevet med dette siden 80-tallet. I dag driver vi et settefiskanlegg på Bømlo og 4,5 matfiskkonsesjoner i Ryfylke, og er i stadig vekst og utvikling.

Vi er medeier i Hardanger Seafood AS som også er navnet på det nyrenoverte og moderniserte lakseslakteriet i Langevåg på Bømlo. Kapasitet pr dag på slakteriet er auka fra 80 tonn til 250 tonn etter utbyggingen. Slakteriet kan nå ta imot bløgga fisk, levende fisk og fisk fra ventemærd. Fonna Laks som er en bløggebåt med lastekapasitet på 600 tonn, forventes levert våren 2023. Samlaks er eierselskapet til båten og består av Tombre Fiskeanlegg, Linga Laks, Austevoll Melaks og Eidesvik Laks.

Vi har ellers investert i diverse anlegg og eiendommer på Bømlo.

Effektiv, trygg og lønnsom drift er noe vi har stort fokus på! Konsernet sin omsetningen i 2022 var 580 mill.

Tilsammen har vi ca. 60 dyktige ansatte i Eidesvik Havfiske, eks ansatte i selskapene vi er medeier i.

Selskapsoversikt.

Eidesvik Havfiske AS

Eidesvikvegen 63
5443 Bømlo

Tlf. 53 44 78 00

Ei Wordpress-løysing frå Byrået Sydvest
closebarsangle-down