Eidesvik Havfiske AS
Eidesvikvegen 63
5443 Bømlo
+47 53 44 78 00
Faktura: faktura@ehav.no

Våre ansatte

Lars Magne Eidesvik
Daglig leder
53447802
90569611
Roald Vold
Produksjonsleder Oppdrett
53447805
91190952
Celius Eidesvik
53447804
90768149
Einar Eidesvik
97143195
Mathias Eidesvik
53447803
91522560
Aina Helen Eidesvik
Administrasjon / Sikkerhetsstyring rederi
53447818
99373491
Kjell Birger Grutle
Driftsleder matfisk
99090286
Annika Vold
Regnskapsansvarlig
53447800
47283846
Ronny Meling
Driftskoordinator oppdrett
53447816
99545361
Ellen Ydstebø Eidesvik
Regnskapsmedarbeider
53447811
90978229
Kristianna Maria Eidesvik
HMS-QA koordinator oppdrett
53447817
90923145

Eidesvik Havfiske AS

Eidesvikvegen 63
5443 Bømlo

Tlf. 53 44 78 00

Ei Wordpress-løysing frå Byrået Sydvest
closebarsangle-down