Eierandel i bygging av bløggebåt

29. april 2020

Eidesvik Seafarm har i desse dager signert kontrakt om bygging av bløggebåt sammen med tre andre parter; Linga Laks, Tombre Fiskeopdrett og Austevoll Melaks.Byggeprosjektet starter i løpet av 2020, og båten skal bygges og utrustes i Spania, Balenciaga. Den 53 meter lange bløggebåten har en lastekapasitet på 600 m3, og kan laste inntil 400 tonn bløgget laks.

Eidesvik Havfiske AS

Eidesvikvegen 63
5443 Bømlo

Tlf. 53 44 78 00

Ei Wordpress-løysing frå Byrået Sydvest
closebarsangle-down