Eidesvik Laks deltok i auksjon

27. august 2020

18. august var det duket for auksjon av laksekonsesjoner i regi av staten. Vi deltok, og er fornøyd med vårt resultat som ble en auke på 386 tonn biomasse.

I 2020 har vi totalt øket vår produksjonsbiomasse for laks i sjø med 50 % , som tilsvarer 1198 tonn. 418 tonn er kjøpt fra staten via auksjonssystem, resterende er resultat etter oppkjøp av NRS konsesjoner. Auksjonssystemet tilfører kommunene økonomiske goder via Havbruksfondet, som er veldig bra. Eidesvik Laks ønsker å ta del i veksten og det langsiktige bidraget, som er med å trygge og øke arbeidsplassene i distriktene. Vi har stor tro på sjømaten sin fremtid, og har lyst å vokse i denne positive næringen!

Eidesvik Havfiske AS

Eidesvikvegen 63
5443 Bømlo

Tlf. 53 44 78 00

Ei Wordpress-løysing frå Byrået Sydvest
closebarsangle-down