Bømmelhav ex Johan Feyer

3. juli 2014

Eidesvik Havfiske overtok 20. juni tråleren Johan Feyer. Den har fått navnet Bømmelhav, og har nå sitt tilholdssted på Langevåg, Bømlo. Båten er fra Egersund og det er selskapet Feyer AS som har driftet båten frem til nå. Den har kvote på tobis, makrell, kolmule, sild, sei og øyenpål. Det er også mulighet for pakking og ising av fisk i kasser. Bømmelhav har en lastekapasitet på 1150 tonn. Den er 57m lang og 10m bred. Maskinen er en Alfa Diesel, og den har 2700hk. Båten ble forlengt 13,8m i 2011. Etter noen dager verkstedarbeid er båt og mannskap nå på fisket etter øyenpål i Nordsjøen, og har hatt sin første leveranse med nye eiere.

Eidesvik Havfiske AS

Eidesvikvegen 63
5443 Bømlo

Tlf. 53 44 78 00

Ei Wordpress-løysing frå Byrået Sydvest
closebarsangle-down