Årets første smoltlevering

9. august 2016

Eidesvik Settefisk sin første smoltlevering for sesongen ble levert i sommer. Smolten er såkalla Post-smolt  som er et tiltak for å halde lusenivået lavest mulig under hele produksjonstiden, for ved å sette ut stor smolt reduserer en produksjonstiden i sjø betraktelig.

Lokaliteten vår Smalskar i Ryfylke mottok 300 000 smolt frå vårt settefiskanlegg på Langevåg. Størrelsen på individene var frå 130-400 gram ved levering. Smolten er større en den vanligvis er, og dette er et prøveprosjekt for å teste ut at det er mykje mindre risiko for laksen å få lus. Den får vekse seg forholdsvis stor på land ved bruk av fersk vann, og får dermed mindre tid i sjø der lusetilfellene kan oppstå. Risikoen for at laksen får lus er mindre, fiskehelsen blir prioritert i enda høgare grad og bruk av behandlingsmiddler vert minimert. Eidesvik Laks har tru på at dette tiltaket, og kommer til å satse på dette fremover.

20160725_181450 (3)     20160725_181428 (3)    20160725_181944 (3)

Eidesvik Havfiske AS

Eidesvikvegen 63
5443 Bømlo

Tlf. 53 44 78 00

Ei Wordpress-løysing frå Byrået Sydvest
closebarsangle-down