Arbeid med ROV

8. september 2015

ROV er i dag en viktig del av undersøkelsesarbeidet på havbunnen. Denne type arbeid har vi nå fått prøvd ut på en av våre to lastelinjesertifiserte fiskebåter.Våre to båter har ikke montert DP, da dette ikke er noe myndighetskrav. Det viste seg at dette likevel ikke var noen hindring for oss i å mestre ROV-arbeid. Denne fjernstyrte undervannsfarkosten er nødvendig i mange deler av undersøkelsesarbeidet på havbunnen. MS Elisabeth som dette ble utprøvd på, klarte fint å holde seg i de posisjonene båten skulle under arbeidet, uten DP-funksjonen. Vi har gjennom noen år utført ulike oljeoppdrag på havbunnen; sidescan, multibeam, vibracore og gravitycore. Dette med positive resultat. Det var derfor viktig for oss å få prøvd ut det å kunne bruke båtene våre til ROV-oppdrag. Det viste seg at dette mestret vi, og tilbakemeldingene har vært positive. Exxon Mobile som leigde oss inn, og ISurvey som også har vært en samarbeidspartner i dette prosjektet, har gitt oss tillit og vi takker for enda et vellykket oppdrag og godt samarbeid!

 

Eidesvik Havfiske AS

Eidesvikvegen 63
5443 Bømlo

Tlf. 53 44 78 00

Ei Wordpress-løysing frå Byrået Sydvest
closebarsangle-down