Vi vil takke alle våre forbindelser for godt samarbeid i året som har vært, og ønske dere alle ei God Jul og et Godt Nytt år for 2022!

23. desember 2021

Eidesvik Havfiske AS

Eidesvikvegen 63
5443 Bømlo

Tlf. 53 44 78 00

Ei Wordpress-løysing frå Byrået Sydvest
closebarsangle-down