Verdiar frå havet

Me har sett kva havet kan gi. Me har erfart at me ikkje berre kan hauste – me kan òg så. Ut av havet kan ein skape vekst ved å læra av korleis naturen fungerer.

Slik sjøen aldri står stille kan heller aldri me slå oss til ro. Me må utforske nye vegar og finna ny teknologi som kan føre oss vidare.
9. februar 2022
FKH sponsor!

Eidesvik Havfiske har fornyet sponsoravtale med FKH for 2022/2023!
Vi takker for et hyggelig samarbeid gjennom mange år, og vi ønsker FKH lykke til med kampåret!

Les artikkel
9. februar 2022
Nytt fiskeriår!

Så er fiskeriet godt i gang etter nyttår. Bømmelbas, Elisabeth og Bømmelfjord er i desse dager og fisker NVG sild og lodde. I begge fiskeriene er været til tider problematisk,og "løyene" er korte. Bildet her er fra NVG fisket høst 2021.

Les artikkel
Nyhetsarkiv

Eidesvik Havfiske AS

Eidesvikvegen 63
5443 Bømlo

Tlf. 53 44 78 00

Ei Wordpress-løysing frå Byrået Sydvest
closebarsangle-down